L'église (extérieur) / The Church (exterior)
>
>

Première église / First church

L'église (intérieur) / The Church (interior)
>
>

L'orgue / The Organ

Photo: Buzz van Weelden
>
>

Photo: Buzz van Weelden